Tổng hợp về sự thay đổi tỷ lệ đóng BHXH qua các năm mới nhất 2022

Tổng hợp về sự thay đổi tỷ lệ đóng BHXH qua các năm mới nhất 2022

Theo quy định của nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động phải trích đóng BHXH với tỷ lệ ở mức nhất định. Để biết thêm về mức đóng BHXH qua các năm như thế nào hãy cùng K.T BÌNH DƯƠNG xem bài viết dưới đây nhé. 1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT,…