Giấy phép đầu tư là gì? Hồ sơ xin giấy phép đầu tư mới nhất

Giấy phép đầu tư là gì? Hồ sơ xin giấy phép đầu tư mới nhất

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một trong những mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch phát triển nền kinh tế Việt Nam, vậy nên, không những Bộ kế hoạch và đầu từ mà còn mọi người dân Việt Nam không ngừng cố gắng mỗi ngày. Chính vì vậy, trong những năm gần…