Phân biệt giải thể và phá sản Công ty

Phân biệt giải thể và phá sản Công ty

Hiện nay, đại dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp có những tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty. Nhiều doanh nghiệp còn bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn đang phân vân giữa việc nên lựa chọn…