[message_box bg=”37764″ bg_color=”rgb(29, 33, 49)” padding=”21″]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Dịch vụ xin chủ trương tại K.T Bình Dương nơi tin cậy của quý Công ty, Doanh nghiệp. 

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Liên hệ ngay” color=”secondary” style=”bevel” size=”small” radius=”99″ link=”#tuvanxinchuchuong”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”22px 10px 0px 10px” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” depth=”1″]

Với dự án không nằm trong các khu công nghiệp sản xuất được nhà nước cấp phép, chủ đầu tư doanh nghiệp, công ty muốn sử dụng đất với mục đích kinh doanh và sản xuất để được lưu hành, hoạt động quý Anh/ chị cần phải xin chủ trương và được chấp thuận đồng ý của Uỷ ban cấp tỉnh cấp phép. Sau đó thì mới xin được giấy chứng nhận đầu tư hoặc thành lập doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án của mình.

Chủ trương là gì? Xin chủ trương ở đâu

Chủ trương là ý định, quyết định của tổ chức với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chương trình, phương hướng, Kế hoạch hoạt động cả nước hay từng ngành, từng địa phương hoặc trên lĩnh vực hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại,…Mục đích thúc đẩy trong việc thực hiện về đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. 

Xin chủ Trương đầu tư Công ty sản xuất ở đâu: 

 1. Xin chủ trương đầu tư Công ty sản xuất với Quốc Hội.
 2. Xin chủ trương đầu tư Công ty sản xuất với Thủ tướng Chính Phủ.
 3. Xin chủ trương đầu tư Công ty sản xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dự án sản xuất đầu tư nên xin chủ chương liên quan đến nhà đất Anh/ chị nên biết:

 • Nhà đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, quy mô từ 500 héc ta.
 • Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác.
 • Các dự án về xây dựng khu dân cư, khu chung cư, nhà cao tầng…

Các dự án khác: Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định..vv..

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”17px 10px 0px 10px” margin=”-22px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(254, 254, 254)” depth=”1″]

[title style=”center” text=”Mẫu tờ trình xin chủ trương đầu tư sản xuất”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(249, 249, 249)”]

[ux_image id=”37719″ width=”79″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”37717″ width=”79″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”19px 2px 0px 0px” margin=”-22px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(254, 254, 254)” depth=”1″]

[section label=”Steps” padding=”0px”]

Hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án

 • Văn bản đề nghị về dự án cần đầu tư;
 • Bản sao cmnd, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương được xác nhận với tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là một tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

[/section]

[/col]

[/row]
[section label=”Steps” bg_color=”rgb(238, 238, 238)” padding=”15px”]

[row style=”large” col_style=”divided” class=”steps-simple-headline”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”4″ padding=”133px 0px 0px 0px”]

Quy trình thực hiện xin chủ trương tại Bình Dương

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”]

[row_inner label=”Step 1″ style=”collapse”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”2″]

01

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”10″]

Chủ nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nơi dự định thực hiện dự án đầu tư để sản xuất.

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px”]

[row_inner label=”Step 2″ style=”collapse”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”2″]

02

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”10″]

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px”]

[row_inner label=”Step 3″ style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”2″]

03

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”10″]

Cơ quan được lấy ý kiến và có ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px”]

[row_inner label=”Step 3″ style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”2″]

04

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”10″]

Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px”]

[row_inner label=”Step 3″ style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”2″]

05

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”10″]

Khi Anh/ chị nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định chủ trương đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”bold-center” text=”Mẫu công văn xin chủ trương đầu tư dự án” margin_top=”18px”]

[row depth=”2″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”37746″ width=”79″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”37747″ width=”53″]

[/col]

[/row]
[section label=”Contact + Map” bg_color=”rgb(238, 238, 238)” padding=”14px” padding__md=”60px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Dịch vụ xin chủ Trương tại Bình Dương” icon=”icon-angle-right”]

???? Dịch vụ xin chủ Trương Công ty sản xuất uy tín K.T Bình Dương với Phương châm “Chuyên nghiệp – Tận tâm – Hiệu quả” giúp Anh/ chị thay mặt công ty để xin chủ Trương đầu tư sản xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

✔ Khi Anh/ chị sử dụng dịch vụ xin chủ Trương tại K,T Bình Dương được chuyên gia am hiểu về Luật tư vấn hỗ trợ về giấy tờ cũng như các thủ tục pháp lý có liên quan.

✔ Mức phí dịch vụ Xin chủ Trương: Liên hệ 0879.787.858 (Chị Phương).

Quá trình thực hiện xin chủ Trương được báo cáo sau khi hoàn tất.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”38283″ image_size=”medium” width=”81″]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[scroll_to title=”Tư vấn xin chương tại Bình Dương” link=”tuvanxinchuchuong”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”60px 70px 30px 70px” align=”center” depth=”3″]

Nhận tư vấn cùng chuyên gia

[gap height=”10px”]
  [/col_inner]
  [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium”]

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]

  Cảm ơn Anh/ chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ xin Chủ Trương tại K.T Bình Dương.

  5/5 - (2 bình chọn)