Thay đổi GPKD trên địa bàn Thành phố Tân Uyên mới nhất
| |

Thay đổi GPKD trên địa bàn Thành phố Tân Uyên mới nhất

Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương vào ngày 12/4/2023 tại Quảng trường trung tâm Tân Uyên – Khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Công bố Chính thức Tân Uyên lên…

Giấy phép kinh doanh: Điều kiện và đối tượng cần có giấy phép kinh doanh
|

Giấy phép kinh doanh: Điều kiện và đối tượng cần có giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh(GPKD) sẽ là cơ sở để khẳng định doanh nghiệp có đủ điều kiện và cơ sở để kinh doanh nhóm ngành nghề đó. Giấy phép kinh doanh là gì? Chi phí và các thủ tục đăng ký  Giấy phép kinh doanh là gì?  Giấy phép kinh doanh có thể gọi là…

Cập nhập căn cước công dân lên giấy phép kinh doanh 2022

Cập nhập căn cước công dân lên giấy phép kinh doanh 2022

Việc thay đổi căn cước công dân theo nhà nước ban hành được áp dụng vào năm 2021 mọi công dân Việt Nam phải phấp hành thay đổi từ Chứng Minh Nhân Dân sang Căn Cước Công Dân có gắn chip, Đối với giám đốc – người đại diện pháp luật đăng ký kinh doanh…