DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG

Thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những thủ tục pháp lý mà Doanh nghiệp phải thường xuyên thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh mới, phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng.

Đây là thủ tục không quá khó nhưng lại gây tốn kém nhiều thời gian cũng như chi phí đi lại của doanh nghiệp

Dịch Vụ đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp
  • Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: sao y công chứng không quá 03 tháng. Áp dụng cho các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), thay đổi cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), thay đổi chủ sở hữu (đối với công ty TNHH Một Thành Viên)
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin theo đúng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh muốn thực hiện, tất cả những việc còn lại, dịch vụ thành lập công ty KT Bình Dương sẽ làm thay bạn.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận tương đối đơn giản (so với các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác) vì khi chuyển địa chỉ cùng quận, chi cục thuế quản lý vẫn không thay đổi. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận sẽ có các bước như sau:

  • Bước 1: Làm thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở chính tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  • Bước 2: Sau khi có GPKD với địa chỉ mới: tiến hành làm mẫu TB04/AC (Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi mẫu TB04/AC đã được duyệt, tiến hành thêm
  • Bước 2.1: Nếu công ty bạn sử dụng hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy): làm 1 con dấu vuông có địa chỉ mới, đóng lên từng hóa đơn kể từ thời điểm thay đổi địa chỉ
  • Bước 2.2: Nếu công ty bạn sử dụng hóa đơn điện tử: liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử và yêu cầu điều chỉnh địa chỉ trên hóa đơn

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận/khác tỉnh

Việc thay đổi địa chỉ khác quận, khác tỉnh sẽ tương đối phức tạp vì sẽ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các bước thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, khách tỉnh sẽ như sau:

  • Bước 1: Nộp mẫu 08/MST để báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc doanh nghiệp sẽ chuyển địa chỉ
  • Bước 2: Cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp tất toán các khoản tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có). Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (tại thời điểm chuyển đi) và số lượng hóa đơn chuyển đi (nếu có)

Bước 3: Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý, trong vòng 14-21 ngày, cơ quan thuế sẽ ra thông báo chuyển địa chỉ cho doanh nghiệp (Mẫu 09/MST)
Các bước còn lại của việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, khác tỉnh sẽ thực hiện giống bước 1, 2 của việc chuyển địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện
Lưu ý: khi thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận/huyện hoặc khác tỉnh, trong quá trình làm việc với cơ quan thuế quản lý cũ (bước 1,2,3), doanh nghiệp sẽ không xuất được hóa đơn.

3. Thay đổi tên doanh nghiệp

Việc thay đổi tên doanh nghiệp ít khi xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng nếu bạn cần đổi tên doanh nghiệp, hãy lưu ý các quy định sau:

Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi phải là duy nhất, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp đã được đăng ký (Tham khảo điểu 38 và điều 41 Luật Doanh Nghiệp 2020)
Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, bạn làm mẫu TB04/AC nộp cho cơ quan thuế quản lý để thông báo về việc thay đổi thông tin phát hành hóa đơn
Thay đổi thông tin trên hóa đơn theo tên doanh nghiệp vừa thay đổi.

4. Thay đổi thành viên góp vốn

Khi công ty bạn có sự thay đổi đăng ký kinh doanh về chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông góp vốn, trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, hãy tiến hành khai thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng vốn cho các thành viên bán phần góp vốn.

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Từ ngày 20/08/2018, quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam đã chính thức có hiệu lực.

Vì vậy, đối với những công ty được thành lập trước thời điểm này, nếu đã đăng ký các ngành nghề kinh doanh theo quyết định cũ (quyết định số 10/2007/QĐ-TTg), bắt buộc phải cập nhật lại mã ngành nghề theo quyết định mới.

Việc cập nhật lại mã ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế cũ phải làm đồng thời với việc bổ sung ngành nghề mới khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Khi đó, hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mới được chấp thuận.

Ngoài thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thi KT Bình Dương còn làm một số dịch vụ khác như:

                            —————————-

Hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp tới Hotline để chúng tôi được hỗ trợ bạn.
Dịch vụ thành lập công ty tại bình dương ⇒  HOTLINE 0879.78.78.58
Được đánh giá page