Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính và phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là gì?
Theo dõi K.T BÌNH DƯƠNG trên

Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng dự kiến ​​của nó. Các tài sản cố định, chẳng hạn như máy móc, tòa nhà, hoặc phương tiện giao thông vận tải, sẽ làm mất giá trị theo thời gian do sự mài mòn hoặc lỗi thời gian.

Định nghĩa khấu hao tài sản cố định:

Khấu hao tài sản cố định được hiểu là quá trình phân bổ giá trị ban đầu của một tài sản cố định theo từng kỳ kế toán trong suốt thời gian sử dụng có ích của nó.

Mục đích của việc khấu hao tài sản cố định:

Mục đích của công việc khấu hao là thể hiện giá trị thực tế mà tài sản còn lại sau mỗi kỳ hoạt động và để xác định chi phí liên quan đến việc sử dụng tài sản đó trong sản xuất kinh doanh. Khấu hao cũng giúp doanh nghiệp chia đều chi phí tài sản cố định trong suốt thời gian hoạt động, thay vì ghi nhận toàn bộ chi phí ngay khi mua tài sản.

Khấu hao tài sản cố định là gì?
Khấu hao tài sản cố định là gì?

Cách tính và phương pháp khấu hao tài sản cố định:

Cách tính giá trị hao mòn của tài sản cố định : Để tính giá trị hao mòn của tài sản, ta cần xác định giá trị ban đầu của tài sản, giá trị dư cuối kỳ (nếu có) và tuổi thọ hữu ích dự kiến ​​của tài sản.

Phương pháp khấu hao theo dòng tiền (tuyến tính): Khấu hao được tính dựa trên giả định rằng giá trị của tài sản giảm đều qua từng năm.

Công thức: [(Giá trị ban đầu – Giá trị dư cuối kỳ) / Tuổi thọ hữu ích] x Thời gian.

Phương pháp khấu hao theo đơn vị thời gian: Khấu hao được xác định dựa trên số giờ hoặc số đơn vị sản phẩm mà tài sản xuất ra. Công thức: [(Giá trị ban đầu – Giá trị dư cuối kỳ) / Tổng số đơn vị dự kiến] x Số đơn vị trong kỳ.

Phương pháp khấu hao theo sản lượng đầu ra: Khấu hao dựa trên sản lượng thực tế sản xuất hoặc hoạt động của tài sản. Công thức: [(Giá trị ban đầu – Giá trị dư cuối kỳ) / Tổng sản lượng dự kiến] x Sản lượng thực tế trong kỳ.

Xem thêm:

Sự liên quan giữa khấu hao và tài chính doanh nghiệp:

Ảnh hưởng đến báo cáo tài chính : Khấu hao là một khoản chi phí không tiền mặt phát sinh từ việc sử dụng tài sản cố định trong quá trình kinh doanh. Khi ghi nhận khấu hao, nó làm giảm lợi nhuận chưa phân phối trong bảng cân đối kế toán và tăng chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Khấu hao và thuế: Khấu hao là một khoản phí được chấp nhận khi tính thuế. Lựa chọn lựa chọn phương pháp khấu hao có thể ảnh hưởng đến lượng thuế mà doanh nghiệp phải áp dụng.

Quản lý dòng tiền: Dù khấu hao không làm thay đổi dòng tiền thực tế của doanh nghiệp, nhưng nó ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động khi được tính vào chi phí hoạt động.

Đánh giá hiệu suất và quyết định đầu tư: Khấu hao cung cấp cái nhìn về mức độ sử dụng và tuổi thọ còn lại của tài sản cố định, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và đưa ra quyết định về công việc thay thế hoặc nâng cao cấp tài sản.

Thông qua bài viết trên, K.T Bình Dương muốn nhấn mạnh về khấu hao cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa thuế và đánh giá hiệu quả hoạt động của tài sản. Như vậy, khấu hao là một yếu tố không thể bỏ qua trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Thiên kim / K.T BÌNH DƯƠNG

5/5 - (1 bình chọn)
Bài viết này được đăng tại chuyên mục Thuế và Thẻ .
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
.