Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Bình Dương | KT07- 0916.777.915 Ms Phương

Nop Ho So

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ TẠI BÌNH DƯƠNG – 0916.777.915 Ms Phương

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là gì?

Hoàn thuế GTGT (Giá trị gia tăng) là việc doanh nghiệp nhận lại tiền thuế GTGT từ ngân sách nhà nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hoàn thuế phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải có nắm rõ các quy định về thuế GTGT, nếu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì việc hoàn thuế có thể bị kéo dài và không đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp

Tim Sen sẽ tư vấn, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dịch vụ này cho các đơn vị doanh nghiệp, công ty quý khách hàng được hiểu rõ, cụ thể hơn.

Bước 1: Khảo sát và tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ hoàn thuế GTGT

– Thu thập thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT

– Tư vấn các vấn đề liên quan, các tình huống có thể xảy ra khi hoàn thuế GTGT

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ dịch vụ hoàn thuế

– Kiểm tra các tờ khai thuế hàng tháng/quý của doanh nghiệp

– Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào

– Kiểm tra bộ hồ sơ xuất khẩu

– Kiểm tra phần thanh toán của bên nước ngoài

– Kiểm tra phần thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20.000.000đ trở lên khi thanh toán cho các nhà cung cấp

– Kiểm tra các hợp đồng mua bán

– Kiểm tra sổ sách kế toán

– Kiểm tra các hồ sơ khác liên quan

– Kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp

Sau đó tiến hành hoàn thiện và bổ sung các hồ sơ còn thiếu.

Bước 3: Lập và nộp hồ sơ dịch vụ hoàn hoàn thuế

– Lập hồ sơ theo quy định và tiến hành nộp cho cơ quan tthuế.

Bước 4: Giải trình số liệu với cơ quan thuế

– Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

– Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

– Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu từ cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra.

Bước 5: Nhận quyết định hoàn thuế và theo dõi tiền hoàn thuế

– Nhận quyết định hoàn thuế GTGT

– Theo dõi nhận tiền hoàn thuế được chuyển từ kho bạc vào tài khoản doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ hoàn thuế gồm:

hoàn thuế gtgt

 • Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 • Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT;
 • Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp.
 • Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT;
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế;
 • Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu;
 • Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn . thuế GTGT.
 • Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 • Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đới với các hóa đơn >20.000.000đ;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế;
 • Kiểm tra các chứng từ khác nếu có: Hồ sơ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, C/O…….);
 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế theo đúng chuẩn mực Kế toán và Pháp luật Việt Nam.
 • Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 • Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;
 • Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;
 • Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 • Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 • Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

Lưu ý các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
Một số trường hợp được hoàn thuế GTGT nên biết

 1. Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
 2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan thì không được hoàn thuế.

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.
 • Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/16 và Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/17)

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI KT BÌNH DƯƠNG

Hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp tới Hotline để chúng tôi được hỗ trợ bạn.
Dịch vụ thành lập công ty tại bình dương ⇒  HOTLINE 0916.777.915

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0879787858