Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam

Đăng ký mới đầu tư cho người nước ngoài
Theo dõi K.T BÌNH DƯƠNG trên

Đăng ký đầu tư cho người nước ngoài là thủ tục hành chính nhằm ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài về dự án đầu tư và là căn cứ để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối tượng thực hiện đăng ký đầu tư:

 • Cá nhân nước ngoài: Có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Tổ chức nước ngoài: Được thành lập hợp pháp theo pháp luật nước ngoài và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Lợi ích của việc đăng ký đầu tư cho người nước ngoài:

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
  • Được Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền lợi hợp pháp về đầu tư.
  • Được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án đầu tư.
 • Đối với Việt Nam:
  • Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế – xã hội.
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
  • Hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Dưới đây K.T Binh Dương sẽ chia sẻ quy trình đăng ký mới nước ngoài cho người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quy trình đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Trung Quốc tại Việt Nam được thực hiện theo các bước sau:

1. Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư Trung Quốc nộp hồ sơ đăng ký đầu tư trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư (gồm bản tóm tắt dự án, thuyết minh dự án, kế hoạch tài chính, phân tích thị trường);
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn đầu tư;
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Trung Quốc
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Trung Quốc

2. Thẩm định hồ sơ:

Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Lưu ý:

 • Nhà đầu tư Trung Quốc cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài.
 • Thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài có thể thay đổi theo thời gian, do đó nhà đầu tư nên cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một số chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam:

 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian nhất định;
 • Giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài;
 • Cho phép nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 100% vốn doanh nghiệp tại Việt Nam trong một số ngành nghề nhất định;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở và an toàn cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Quy trình đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Hàn Quốc tại Việt Nam được thực hiện theo các bước sau:

1. Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư Hàn Quốc nộp hồ sơ đăng ký đầu tư trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư Hàn Quốc;
 • Quy chế hoạt động của nhà đầu tư Hàn Quốc (nếu có);
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư Hàn Quốc;
 • Dự án đầu tư (gồm bản tóm tắt dự án, thuyết minh dự án, kế hoạch tài chính, phân tích thị trường);
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn đầu tư;
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Hàn Quốc
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Hàn Quốc

2. Thẩm định hồ sơ:

Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Lưu ý:

 • Thủ tục đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Hàn Quốc có thể thay đổi theo thời gian, do đó nhà đầu tư nên cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư Hàn Quốc cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư

Dưới đây là một số chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam:

 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian nhất định;
 • Giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động Hàn Quốc;
 • Cho phép nhà đầu tư Hàn Quốc sở hữu 100% vốn doanh nghiệp tại Việt Nam trong một số ngành nghề nhất định;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở và an toàn cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản tại Việt Nam

Quy trình đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản tại Việt Nam được thực hiện theo các bước sau:

1. Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư Nhật Bản nộp hồ sơ đăng ký đầu tư trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư Nhật Bản;
 • Quy chế hoạt động của nhà đầu tư Nhật Bản (nếu có);
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư Nhật Bản;
 • Dự án đầu tư (gồm bản tóm tắt dự án, thuyết minh dự án, kế hoạch tài chính, phân tích thị trường);
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn đầu tư;
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản
Đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản

2. Thẩm định hồ sơ:

Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Lưu ý:

 • Thủ tục đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản có thể thay đổi theo thời gian, do đó nhà đầu tư nên cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư Nhật Bản cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư.

Dưới đây là một số chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam:

 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian nhất định;
 • Giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động Nhật Bản;
 • Cho phép nhà đầu tư Nhật Bản sở hữu 100% vốn doanh nghiệp tại Việt Nam trong một số ngành nghề nhất định;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở và an toàn cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Để được hỗ trợ thêm về thủ tục đăng ký mới đầu tư nước ngoài:

 • Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở chính.
 • Cơ quan xúc tiến đầu tư Việt Nam (VIPA).

Để được hỗ trợ thêm về thủ tục đăng ký mới đầu tư nước ngoài cho người Nhật Bản, nhà đầu tư có thể liên hệ với:

 • Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở chính.
 • Cơ quan xúc tiến đầu tư Việt Nam (VIPA).

Website của VIPA: https://fia.mpi.gov.vn/

Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn!

Văn Tân/ K.T BÌNH DƯƠNG

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
.