Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử [Mới nhất]

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử [Mới nhất]

Căn cứ Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Khung xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Tìm hiểu để biết các mức vi phạm như thế nào? Đối với HĐ điện tử có mã cơ quan Thuế – Cơ quan Thuế phải cấp mã…

End of content

End of content